Barnala (PB)- Samarpan Samaroh – Anootha Kanyadaan

1. Barnala_Smarpan Smaroh :  Barnala, BK Soma Behan Jyoti bindu ke sath Vivah ki rasan nibhate hue, BK Brij Didi Barnala centre incharge, BK Rajinder Didi, BK Rajesh Bhai (M.Abu), BK Pushap Didi, BK Sudarshan Didi, BK Murti Didi, BK Sunita Didi aur shehar ke ganmanye.
 2. Barnala_Smarpan_2 :  Barnala, BK Soma Smarpit Behan, sath mein BK Brij Didi Barnala Centre Incharge,  BK Pushap Didi, BK Sudarshan Didi, BK Murti Didi, BK Sunita Didi.
 3. Barnala_BK Rajesh Bhai M.Abu : Barnala,  BK Rajesh Bhai (M.Abu) ka swagat karte hue BK Sudarshan Behan
4. Barnala_Cultural Program :  Barnala,  Sanskratik karyakaram pesh karte hue nanhe bache, Manchaseen BK Brij Didi Barnala centre Incharge, BK Soma (Smarpit Behan), BK Murti Didi, BK Rajesh Bhai (M.Abu), Sh. Rakesh Kumar Sr. Advocate
 5. Barnala_Anooda Kanyadaan :  Barnala, BK Brij Didi Barnala centre Incharge, BK Soma (Smarpit Behan), BK Murti Didi, BK Rajesh Bhai (M.Abu), Sh. Rakesh Kumar Sr. Advocate

BK Usha Behan Ji : Geeta Pravachan 2nd to 4th December 2018

 

Barnala Event Promo Ad Video

Shanti Hall, Rambagh, Barnala-148101
Punjab

01679-232217,9876030384

Janmashtami – Devine Festival